Ordförande har ordet

Nu har det gått ett halvår från tidigare info blads utskick. Förbundet har ett samarbetsavtal med Lena Lorentzen Design AB, (vi medlemmar) har varit på …

Ordförande har ordet