Studiebesök på Sundsvalls Tidning

Den 26 september 2019 besökte en grupp på 11 personer från Reumatikerföreningen i Sundsvall, Sundsvalls Tidning, som numera ingår i MittMedia och som är en del av Bonnier concernen.

Vi fick en guidad rundvandring på redaktionen av Alexandra Johansson, som är redaktionschef och ställföreträdande ansvarig utgivare. Alexandra J informerade oss om upplägget för sport och live sändningar samt övriga nyheter som skapas under journalisternas arbetsdagar. Vidare att det under senare år så har ”tidningsläsandet” förändrats från att tidigare enbart ha varit att läsa en papperstidning så finns nu även digitala alternativ.

Allt fler personer tar del av nyheterna via sin dator eller mobiltelefon. Detta har medfört att papperstidningen har minskat i antal, vilket i sin tur medför att varje tidning blir dyrare att trycka och distribuera.

Agneta visade även att med teknikens hjälp så har vårt avlånga land minskat, hon berättade att inom MittMedia så finns två redaktioner, en i Falun och en i Sundsvall, med personal som stöttar journalister som är ute i aktiv tjänst ex. bevakar och rapporterar från en olyckshändelse under en live sändning. Kontakten mellan personalen ute på fältet och inne på redaktionen gick sekundsnabbt.

Vi var alla mycket nöjda med studiebesöket och all information som vi fått ta del av.