Ordförande har ordet

Nu har det gått ett halvår från tidigare info blads utskick. Förbundet har ett samarbetsavtal med Lena Lorentzen Design AB, (vi medlemmar) har varit på Mittuniversitetet ett antal gånger och testat av prototyper bl.a. som studenter har arbetat fram.
Finns det intresse att vara med i denna grupp (händer som är onda). Ring till Carina på kansliet för mer information.

Snart är det påsk en härlig tid, våren osv. Det har blivit vissa förändringar i styrelsen.

Vår bussresa kommer att ske den 8 juni till Axmar Bruk. För mer info om resan kontakta kansliet. Ha det så bra alla
Vi syns