Årsmöte 20 februari

Reumatikerföreningen Sundsvall hade årsmöte den 20 februari.
Ordförande hälsade alla välkomna och hedrade alla som lämnat oss under året med en tyst minut och ett tänt ljus.
Arianne Sundman valdes till mötesordförande.
Mötet avslutades med att 21 personer bjöds på smörgås.